آخرین قیمت را دریافت کنید؟ ما در اسرع وقت (در عرض 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

نمایشگاه آلمان

2023-03-09

  ; به منظور گسترش بازار خارجی، تقویت تبلیغات تجهیزات خدمات تجاری و گسترش صادرات این گونه محصولات و خدمات، شرکت ما در نمایشگاه آلمان شرکت کرد.

  1. ایجاد ارتباط با مشتری این نمایشگاه بستری برای تولیدکنندگان صنعت، فروشندگان و بازرگانان برای تبادل، ارتباط و ترویج تجارت است.نمایشگاه حرفه ای مظهر صنعتی است که نشان می دهد و تا حدودی حتی یک بازار است. بنگاه‌ها می‌توانند با ذینفعان نمایشگاه ارتباط برقرار کرده و حفظ کنند، با تعداد زیادی از مشتریان بالقوه آشنا شوند، روابط هماهنگ با مشتریان ایجاد کنند و تصویر کلی شرکت را در بازار ایجاد کنند.

  ; 2. بررسی بازار محصول و خدمات از یک سو، شرکت ها می توانند اطلاعاتی در مورد رقبا، فروشندگان، محصولات مشتریان جدید و قدیمی، قیمت ها، استراتژی های بازاریابی و سایر جنبه ها جمع آوری کنند که می تواند به سرعت و دقت وضعیت و روند توسعه داخلی و داخلی را درک کند. صنایع خارجی و اختراع محصولات جدید، به گونه ای که زمینه را برای سازمان ها برای تدوین استراتژی توسعه بعدی فراهم کند.از سوی دیگر، اگر شرکتی در نظر دارد محصول یا خدمات جدیدی را عرضه کند، می‌توان تحقیقات میدانی با بازدیدکنندگان نمایشگاه انجام داد تا ببینند آیا با ویژگی‌های تقاضای بازار هدف مطابقت دارد یا خیر.

  ; 3. گسترش نفوذ سازمانی از طریق نمایشگاه ها، شرکت ها می توانند مارک های خود را نشان دهند. اغلب نمایشگاه ها معمولاً توجه تعداد زیادی از رسانه ها را به خود جلب می کنند و استفاده از رسانه ها برای تبلیغ فرصتی نادر برای غرفه داران است.