آخرین قیمت را دریافت کنید؟ ما در اسرع وقت (در عرض 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

اپلیکیشن بررسی قیمت سلف سرویس سوپرمارکت

در اپلیکیشن بررسی قیمت سلف سرویس سوپرمارکت، مصرف کنندگان فقط باید بارکد را روی بسته بیرونی کالاهای از پیش بسته بندی شده در دستگاه استعلام اطلاعات کالا قرار دهند."پورت اسکن بارکد"، صفحه دستگاه بررسی قیمت به طور خودکار قیمت و نام کالا را نمایش می دهد.از آنجایی که دستگاه استعلام قیمت به داده های سامانه تسویه صندوق فروشگاهی سوپرمارکت متصل است، می تواند اطمینان حاصل کند که قیمت کالا آخرین قیمت تعدیل شده است.همچنین می توان برچسب قیمت را با دستگاه استعلام قیمت مقایسه کرد تا از برچسب قیمت جلوگیری شود و آخرین تغییر قیمت ناهماهنگ بوده و برای مصرف کنندگان دردسر ایجاد کند.


android pos